عملیات نظافت و پاکسازی معابر، سازمان مدیریت پسماند، رباط کریم

عملیات نظافت، پاکسازی معابر،,جمع آوری پسماند


جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان، جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر به میزبانی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.
در جلسه اخیر که با حضور مدیر عامل سازمان، کارشناسان سازمان و مسئولان خدمات شهری شهرداری های سهامدار برگزار گردید و به بررسی ضرورت و اهمیت اجرای طرح مذکور و مزایای واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماندها از سطح شهر پرداخته شد.
ضمناً بررسی و تصویب نهایی این واگذاری در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.لینک های مرتبط