آگهی فراخوان عمومی طرح سرمایه گذاری، مطالعاتی، امکان سنجی و اجرایی پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان در نظر دارد نسبت به راه اندازی خطوط پردازش، تفکیک و مدیریت شیرابه در قالب سرمایه گذاری اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت های تخصصی فعال در زمینه مدیریت پسماند دعوت می شود طرح های سرمایه گذاری، مطالعاتی و امکان سنجی و اجرایی خود در این زمینه را تا پایان سال 1401 به نشانی رباط کریم، میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک 742، واحد 1 ارائه نمایند. در ضمن ارائه اساسنامه مرتبط و روزمه کاری در این خصوص ضروریست. سازمان در صورت لزوم نسبت به اخذ قیمت پیشنهادی شرکت ها اقدام خواهد نمود و نسبت به انتخاب یک طرح یا رد کلیه طرح ها مختار است. داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی ضروریست. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس مذکور مراجعه فرمایید. آدرس ایمیل:pasmandrobatkarim.ir@gmail.com شماره تماس: 64-02156730063

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان در نظر دارد نسبت به راه اندازی خطوط پردازش، تفکیک و مدیریت شیرابه در قالب سرمایه گذاری اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت های تخصصی فعال در زمینه مدیریت پسماند دعوت می شود طرح های سرمایه گذاری، مطالعاتی و امکان سنجی و اجرایی خود در این زمینه را تا پایان سال 1401 به نشانی رباط کریم، میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک 742، واحد 1 ارائه نمایند. در ضمن ارائه اساسنامه مرتبط و روزمه کاری در این خصوص ضروریست. سازمان در صورت لزوم نسبت به اخذ قیمت پیشنهادی شرکت ها اقدام خواهد نمود و نسبت به انتخاب یک طرح یا رد کلیه طرح ها مختار است. داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی ضروریست. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس مذکور مراجعه فرمایید. آدرس ایمیل:pasmandrobatkarim.ir@gmail.com شماره تماس: 64-02156730063

جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۴۶۳ بازدید

آگهی فراخوان عمومی طرح سرمایه گذاری، مطالعاتی، امکان سنجی و اجرایی پسماند

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان در نظر دارد نسبت به راه اندازی خطوط پردازش، تفکیک و مدیریت شیرابه در قالب سرمایه گذاری اقدام نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت های تخصصی فعال در زمینه مدیریت پسماند دعوت می شود طرح های سرمایه گذاری، مطالعاتی و امکان سنجی و اجرایی خود در این زمینه را تا پایان سال 1401 به نشانی رباط کریم، میدان آزادگان، بلوار آزادگان، جنب تعزیرات حکومتی، پلاک 742، واحد 1 ارائه نمایند. در ضمن ارائه اساسنامه مرتبط و روزمه کاری در این خصوص ضروریست.
سازمان در صورت لزوم نسبت به اخذ قیمت پیشنهادی شرکت ها اقدام خواهد نمود و نسبت به انتخاب یک طرح یا رد کلیه طرح ها مختار است.
داشتن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی ضروریست.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس مذکور مراجعه فرمایید.
آدرس ایمیل:pasmandrobatkarim.ir@gmail.com
شماره تماس: 64-02156730063

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image