بازدید مسئولین استان تهران از مرکز دفن پسماند رودشور

سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران جناب آقای مهندس غراوی به همراه سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران جناب آقای مهندس رحمتی و فرماندار محترم شهرستان رباط کریم جناب آقای دکتر احمدی از محل مرکز دفن پسماند رودشور بازدید کردند.

سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران جناب آقای مهندس غراوی به همراه سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران جناب آقای مهندس رحمتی و فرماندار محترم شهرستان رباط کریم جناب آقای دکتر احمدی از محل مرکز دفن پسماند رودشور بازدید کردند.

جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۳۲۸ بازدید

بازدید مسئولین استان تهران از مرکز دفن پسماند رودشور

سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران جناب آقای مهندس غراوی به همراه سرپرست محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران جناب آقای مهندس رحمتی و فرماندار محترم شهرستان رباط کریم جناب آقای دکتر احمدی از محل مرکز دفن پسماند رودشور بازدید کردند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image