بروشورهای آموزشی

بروشور آموزشی,آموزش شهروندی,آموزش کودکان,تفکیک از مبدأ پسماند,مدیریت پسماند,آلودگی های محیط زیستی,مدیریت شیرابه,تصفیه شیرابه,روز جهانی بدون نایلکس,21 تیر,کمپوست,پسماند,پسماند تر,پسماند خشک,آلودگی آب,آلودگی خاک,آلودگی هوا,انواع پسماند,زباله های پلاستیکی,کیسه های پلاستیکی

(سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان) نام سازمان «سازمان مدیریت پسماند» شهرداریهای رباط کریم، گلستان، نسیم شهر، نصیرآباد، صالح آباد می باشد . موضوع فعالیت سازمان 1- اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهرهای ذیربط براساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری، ساختمانی و عمرانی. 2- ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری. 3- افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان (شهرداری های ذیربط در زمینه مدیریت پسماندها). 4- کاهش تصدی گری و بسترسازی لازم بمنظور مشارکت هر چه بیشتر و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیت سازمان با رعایت مقررات مربوطه. 5- گسترش همکاری های مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی یا افزایش درآمد سازمان. 6- جلب رضایت شهروندان. 7- حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری شهرهای ذیربط. 8- بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع صحیح پسماندهای جامد.