وظایف و اهداف سازمان

سازمان,سازمان مدیریت پسماند,سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان,وظایف و اهداف سازمان

وظایف و اهداف سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان

موضوع فعالیت سازمان

1- اجرای برنامه­ های مدیریت پسماندها در شهرهای ذیربط براساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه­ ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، جمع ­آوری، ذخیره ­سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری، ساختمانی و عمرانی.

2- ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخش ­های نرم ­افزاری و سخت­ افزاری.

3- افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان (شهرداری­ های ذیربط در زمینه مدیریت پسماندها).

4- کاهش تصدی­گری و بسترسازی لازم بمنظور مشارکت هر چه بیشتر و جذب سرمایه­ های بخش خصوصی در زمینه فعالیت سازمان با رعایت مقررات مربوطه.

5- گسترش همکاری­ های مردمی و افزایش آگاهی­ های عمومی از طریق آموزش و اطلاع ­رسانی یا افزایش درآمد سازمان.

6- جلب رضایت شهروندان.

7- حفظ پاکیزگی و نظافت محیط­ شهری شهرهای ذیربط.

8- بهینه ­سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید، ذخیره ­سازی موقت، جمع ­آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع صحیح پسماندهای جامد.

وظایف سازمان

با شهرداری­ های ذیربط و موسسات وابسته برای تقبل مسئولیت­ های مرتبط با فعالیت­ های سازمان و یا تقبل نظارت بر کار امانی یا پیمانی شهرداری ­های مذکور سازمان جهت نیل به فعالیت­ های فوق­ الذکر با رعایت مقررات موضوعه اقدام به اجرای موضوعات ذیل می ­نماید:

1- مدیریت، نظارت، طراحی و برنامه­ ریزی برای امور مربوط به تولید، ذخیره­ سازی موقت، جمع ­آوری، حمل ­و­نقل بازیافت، پردازش، دفع پسماندهای عادی (از قبیل پسماندهای خانگی، اداری، تجاری و عمرانی با رویکرد تفکیک از مبداء و تنظیف شهرهای ذیربط).

تبصره: سازمان می ­تواند طبق تبصره ذیل ماده (7) قانون مدیریت پسماندها با عقد قرارداد اجرای فعالیت­ های مدیریت صنعتی و ویژه از قبیل پسماندهای بیمارستانی، روغن­ های سوخته، باطری­ های مصرف­ شده، خودروهای فرسوده و غیره انجام دهد.

2- تلاش در جهت بهینه­ سازی و کمینه­ سازی تولید پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی از طریق آموزش و اطلاع رسانی و همکاری با بخش­ های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی، اداری و غیره.

3- پیگیری، پشتیبانی و مشارکت فعال در فرآیند تدوین قوانین، ضوابط، دستورالعمل­ ها، سیاست­ گذاری­ ها و استانداردسازی امور مربوط به مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماند عادی.

4- مطالعه و پژوهش بمنظور بهینه­ سازی و روش ­های عملیاتی انجام مطلوب­تر فعالیت ­های سازمان.

5- تهیه و جمع ­آوری اطلاعات و آمار مربوط به فرآیند پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماند عادی برای ایجاد بانک اطلاعاتی موضوع بند 2 ماده (6) آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند.

6- انعقاد قرارداد در امور مرتبط.

7- شناسایی و تملک اراضی و املاک مورد نیاز مدیریت پسماند طبق قوانین و مقررات مربوطه.

8- احداث واحدها و کارخانجات بازیافت، پردازش، دفع و تبدیل پسماندها مطابق طرح­ ها و برنامه ­های مصوب مستقیماً، یا از طریق مشارکت و سرمایه­ گذاری بخش خصوصی.

9- بازاریابی محصولات تهیه شده در مراکز زباله و کارخانجات مربوطه.

10- آموزش و ایجاد مراکز آموزشی و تشکیل دوره­ های اختصاصی برای کارکنان شهرداری ها، سازمان، موسسات دولتی و خصوصی به طرق مختلف اعم از مکاتبه­ ای، حضوری، تهیه برنامه ­های تلویزیونی و سینمایی، تشکیل سمینار و غیره مرتبط با پسماند عادی و مدیریت اجرایی آن با رعایت مقررات موضوعه.

11- بررسی و اقدام جهت ایجاد دوره تحصیلات عالی در دانشگاه ها برای تربیت تکنسین و کاردان و مهندس در ارتباط با مدیریت پسماندها با رعایت مقررات مربوطه.

تبصره- چنانچه اجرای هر یک از بندهای فوق الذکر نیاز به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهای مربوطه می­ باشد.

12- بسترسازی و پشتیبانی لازم برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری سازمان در فعالیت ­های خدماتی، تجاری، صنعتی، بازرگانی، پژوهشی، تولیدی و فنی مهندسی مرتبط.

13- عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران و نظارت و کنترل بر فعالیت آنها در چارچوب وظایف سازمان.

14- ارائه خدمات مشاوره­ای و کارشناسی.

15- ایجاد همکاری و ارتباط مستمر با کارگروه های استانی بمنظور انتقال مشکلات، ظرفیت­ ها، دانش و تجربیات، مطالعات و سایر اطلاعات مورد نیاز کار گروه­ های مذکور.

16- ارسال طرح­ ها و پروژه­ های مدیریت پسماند برای تصویب کار گروهی استان.

17- پیگیری امور جرائم و تخلفات مدیریت پسماندها و ضابطین قوه قضائیه مطابق شیوه نامه­ های مربوطه.

18- پیگیری و اخذ تعرفه­ های بهای خدمات مدیریت پسماند مطابق شیوه­ نامه دستورالعمل­ های مربوطه.

19- تهیه طرح­ های جامع و تفضیلی مدیریت پسماند مطابق با ماده 4 آئین نامه اجرایی مدیریت پسماند و برنامه راهبردی ارائه شده از سوی وزارت کشور.

20- تهیه برنامه راهبردی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی.

21- شناسایی، تعیین و تملک محل دفع پسماندهای عادی براساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئین نامه اجرایی مدیریت پسماندها.

22- کلیه فعالیت های سازمان بایستی در چارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و آئین نامه­ ها و دستورالعمل­ های مربوطه و قانون شهرداری و سایر مقررات قانونی موضوعه صورت گیرد.