درباره سازمان

سازمان مدیریت پسماند,مدیریت پسماند,رباط کریم و بهارستان,سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان,سازمان,استانداری تهران,رباط کریم,بهارستان,وزارت کشور,دفع پسماند,آموزش مدیریت پسماند,کاهش تولید پسماند,شیرابه,مدیریت شیرابه,کمپوست,تفکیک از مبدأ,برنامه ریزی,توسعه,آموزش,آموزش شهروندی,هوای پاک,زمین پاک,پسماند عادی,پسماند خانگی,پسماند تر,پسماند خشک,آموزش و اطلاع رسانی,پردازش و دفع,تصفیه شیرابه,بازیافت,کاهش تولید,استفاده مجدد,ساماندهی,مناقصه,مزایده,آگهی تجدید مناقصه,خاک برداری,خاکریزی,تأمین کامیون,تامین لودر,نیروی انسانی,محیط زیست,رودشور,توسعه پایدار

(سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان) نام سازمان «سازمان مدیریت پسماند» شهرداریهای رباط کریم، گلستان، نسیم شهر، نصیرآباد، صالح آباد می باشد . موضوع فعالیت سازمان 1- اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهرهای ذیربط براساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری، ساختمانی و عمرانی. 2- ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری. 3- افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان (شهرداری های ذیربط در زمینه مدیریت پسماندها). 4- کاهش تصدی گری و بسترسازی لازم بمنظور مشارکت هر چه بیشتر و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیت سازمان با رعایت مقررات مربوطه. 5- گسترش همکاری های مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی یا افزایش درآمد سازمان. 6- جلب رضایت شهروندان. 7- حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری شهرهای ذیربط. 8- بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع صحیح پسماندهای جامد.