ساختار تشکیلاتی

ساختار تشکیلاتی,سازمان مدیریت پسماند,سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم وبهارستان

(سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان های رباط کریم و بهارستان) نام سازمان «سازمان مدیریت پسماند» شهرداریهای رباط کریم، گلستان، نسیم شهر، نصیرآباد، صالح آباد می باشد . موضوع فعالیت سازمان 1- اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهرهای ذیربط براساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری، ساختمانی و عمرانی. 2- ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری. 3- افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان (شهرداری های ذیربط در زمینه مدیریت پسماندها). 4- کاهش تصدی گری و بسترسازی لازم بمنظور مشارکت هر چه بیشتر و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیت سازمان با رعایت مقررات مربوطه. 5- گسترش همکاری های مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی یا افزایش درآمد سازمان. 6- جلب رضایت شهروندان. 7- حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری شهرهای ذیربط. 8- بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید، ذخیره سازی موقت، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع صحیح پسماندهای جامد.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image