نظافت و پاکسازی معابر شهری

نظافت و پاکسازی، سازمان مدیریت پسماند، رباط کریم

سومین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی، سازمان مدیریت پسماند، رباط کریم


سومین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان، سومین جلسه واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماند از سطح شهر، مورخه 97/5/22 به میزبانی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند و با حضور کارشناسان، معاون اداری و مالی سازمان و مسئولان خدمات شهری شهرداری های سهامدار برگزار شد.

طی این جلسه که پیرو بررسی مصوبات و طرح واگذاری عملیات نظافت و پاکسازی معابر شهری و جمع آوری پسماندها از سطح شهر برگزار گردید مواردی از قبیل: نحوه واگذاری طرح، شیوه نامه اجرایی، معضلات پیش رو و راهکارهای بر طرف کردن آن ها مطرح گردید.

ضمناً بررسی و تصویب مفاد این طرح و قرارداد آن به جلسات آینده موکول گردید.