سفره های هفت سین بازیافتی

سفره های هفت سین بازیافتی,پسماند,زباله خشک,آموزش تفکیک از مبدأ,بایافت

جشنواره سفره های هفت سین بازیافتی


با توجه به فرا رسیدن نخستین جشنواره سفره‌های هفت سین بازیافتی شهرستان رباط‌ کریم از طرف سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط‌ کریم فراخوان شد و با دعوت از معلمین و دانش‌آموزان و با عنایت به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در بین کودکان و نهادینه کردن مفاهیم فرهنگ شهروندی از سنین کودکی، آموزش در مدارس به ویژه مدارس ابتدایی مورد توجه سازمان قرار گرفت و همچنین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرستان ربا‌کریم عنوان کردند: مدارس تولید کننده‌ی عمده‌ی زباله خشک از جمله کاغذ هستند و سازمان مدیریت پسماند برای سامان دهی و جمع‌آوری این پسماند خشک مقاطع مختلف مدارس را جامعه‌ی هدف خود قرار داده و در راستای آموزش تفکیک از مبدأ آموزش در مدارس رباط‌ کریم آغاز شد. این آموزش در مدرسه فرزانگان و سروش در مقاطع اول تا ششم دبستان در دو شیفت پسرانه و دخترانه انجام شد.

در راستای این آموزش، دانش‌آموزان با زباله و نوع بازیافت آن‌ها، پسماندهای تر و خشک و نحوه‌ی جداسازی و تفکیک زباله آشنا شدند و در پایان دعای زمین پاک خوانده شد و همچنین با توزیع بروشور در بین معلمین به منظور آشنایی با انواع پسماند در مدارس، راهکارهای استفاده بهینه از زباله در مدرسه و زباله‌های قابل بازیافت در مدرسه انجام شد.

طرح برگزیده متعلق به خانم ریحانه واحدی از دبستان فرزانگان

اهداء جوایز به نفرات برتر