اولین هم اندیشی مشارکت های مردمی در تفکیک از مبداء

همایش& سازمان مدیریت پسماند & سازمان مدیریت پسماند شهرستان های رباط کریم و بهارستان

اولین هم اندیشی مشارکت های مردمی در تفکیک از مبداء


اولین هم اندیشی مشارکت های مردمی در مدیریت پسماند با محوریت تفکیک از مبداء با شرکت جمعی از فعالان زیست محیطی شهرستان رباط کریم در مورخ 1393/09/20 در سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان برگزار گردید.

گزارش تصویری :