جشنواره کودک، محیط زیست و پسماند

جشنواره کودک، محیط زیست و پسماند

جشنواره کودک، محیط زیست و پسماند


اولین جشنواره کودک، محیط زیست و پسماند با همت سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان در تاریخ بیست و هفتم مهر ماه 93 در سینما فرهنگ و بوستان معلم رباط کریم برگزار شد در این جشنواره که با حمایت شهرداری و تعدادی از ادارات شهرستان برگزار گردید معاون هماهنگی وعمرانی استاندارمحترم تهران وجمعی از مدیران کل استانداری به همراه کارشناسان دفتر شهری و همچنین مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان تهران و تعدادی از فرمانداران و شهرداران استان تهران ومدیران سازمان پسماند شهرستانهای استان تهران وجمعی از دانش آموزان شهرستان رباط کریم در آن حضورداشتند.

در این جشنواره که با هدف آشنایی کودکان و دانش آموزان با انواع پسماندها وبازیافت آنها و تفکیک از مبداء صورت گرفته بود سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان با برگزاری برنامه های متعدد نمایشی ، آموزشی ، شعر ، مسابقه ، نقاشی گروهی در سنین مختلف دانش آموزی اقدام نمود.

سازمان همچنین با بر پائی نمایشگاه شامل عملکرد سازمان در راستای مدیریت پسماندها و اهداء لوح تقدیر به یکی از شهرداران شهرستان به نمایندگی از سایر شهرداران و اهداء لوح تقدیربه کارگران نمونه نارنجی پوش چندین شهرداری ازخدمات آنها قدر دانی نمود .