بازدید مسئولین استان تهران از مرکز دفع پسماند رودشور

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری تهران از مرکز دفع پسماند رودشور

بازدید معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری تهران از مرکز دفع پسماند رودشور

بازدید مسئولین استان تهران از مرکز دفع پسماند رودشور

یک‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۶۰ بازدید

بازدید جناب آقای مهندس چراغعلی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و جناب آقای مهندس طاهری نسب مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری تهران از مرکز دفع پسماند رودشور

دیدگاه خود را بیان کنید