آغاز عملیات عمرانی بهسازی ورودی مرکز پذیرش زباله

عملیات بهسازی و ساماندهی جاده ورودی مرکز پذیرش زباله رود شور آغاز گردید.

عملیات بهسازی و ساماندهی جاده ورودی مرکز پذیرش زباله رود شور آغاز گردید.

شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۷۰۸ بازدید

آغاز عملیات عمرانی بهسازی ورودی مرکز پذیرش زباله

عملیات بهسازی و ساماندهی جاده ورودی مرکز پذیرش زباله رود شور آغاز گردید.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان اقدام به شروع بهسازی و ساماندهی جاده ورودی مرکز پذیرش زباله رودشور نموده است تا مراحل پذیرش خودروها و تردد ها در مرکز پذیرش زباله تسریع و با سهولت طبق استانداردهای زیست محیطی انجام پذیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image