کارگاه آموزشی مدرسه پسرانه شهید منتظری

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری رباط کریم برگزار گردید

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری رباط کریم برگزار گردید

کارگاه آموزشی مدرسه پسرانه شهید منتظری

دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۴۸ بازدید

سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان در دبستان پسرانه شهید منتظری واقع در محله داوودیه، فرهنگیان اقدام به برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا ویژه کودکان نمود که در انتها نیز جهت ترغیب و تشویق کودکان به آنان هدایا و کتاب آموزشی کودک مرتبط با محیط زیست و پسماند اهدا گردید.

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظریکارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظریکارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظریکارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظریکارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظریکارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در مدرسه پسرانه شهید منتظری

دیدگاه خود را بیان کنید