من در برابر زمین مسئول هستم

بسمه‌تعالی بمنظور حفاظت از محیط زیست و ضرورت ایجاد مشارکت شهروندان در حفظ طبیعت سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های رباط‌کریم و بهارستان با همکاری شهرداری رباط‌کریم، سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رباط‌کریم، فرمانداری شهرستان رباط‌کریم و همچنین سمن‌های آوای مهر هستیا، چیستا، موسسه آبادگران زیست پایدار عصر اندیشه و ... اولین گردهمائی محیط زیستی تحت عنوان: "من در برابر زمین مسئول هستم" را در روز پنج‌شنبه 4/6/95 برگزار نمود.

بسمه‌تعالی بمنظور حفاظت از محیط زیست و ضرورت ایجاد مشارکت شهروندان در حفظ طبیعت سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های رباط‌کریم و بهارستان با همکاری شهرداری رباط‌کریم، سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رباط‌کریم، فرمانداری شهرستان رباط‌کریم و همچنین سمن‌های آوای مهر هستیا، چیستا، موسسه آبادگران زیست پایدار عصر اندیشه و ... اولین گردهمائی محیط زیستی تحت عنوان: "من در برابر زمین مسئول هستم" را در روز پنج‌شنبه 4/6/95 برگزار نمود.

من در برابر زمین مسئول هستم

یک‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۴۷ بازدید

بسمه‌تعالی

به منظور حفاظت از محیط زیست و ضرورت ایجاد مشارکت شهروندان در حفظ طبیعت سازمان مدیریت پسماند شهرداری‌های رباط‌کریم و بهارستان با همکاری شهرداری رباط‌کریم، سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رباط‌کریم، فرمانداری شهرستان رباط‌کریم و همچنین سمن‌های آوای مهر هستیا، چیستا، موسسه آبادگران زیست پایدار عصر اندیشه و ... اولین گردهمائی محیط زیستی تحت عنوان: "من در برابر زمین مسئول هستم" را در روز پنج‌شنبه 4/6/95 برگزار نمود.

دیدگاه خود را بیان کنید