روز جهانی بدون نایلون

21 تیر ماه، سزمان مدیریت پسماند ، رباط کریم

21 تیر ماه


مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های رباط کریم و بهارستان با یادآوری روز 21 تیر ماه که به منظور ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مضرات استفاده از کیسه های نایلونی، به عنوان روز بدون نایلون نامگذاری شده است گفت: یکی از مواد پلاستیکی دارای کاربرد فراوان در زندگی بشر، کیسه های نایلونی و نایلکس است که به علت دارا بودن مواد با پایه نفتی و خاصیت تجزیه پذیری سخت، صدها سال در طبیعت باقی می ماند که آلودگی آب، خاک و هوا، صدمه به محیط زیست، به خطر انداختن حیات موجودات در اثر به دام افتادن در کیسه های پلاستیکی و بلعیدن آنها، ورود به زنجیره غذایی انسان و تولید مواد سمی و سرطان زا در اثر مواجهه با دماهای بالا تنها بخشی از مضرات آن است.
سیف الهی افزود: نایلون ها و نایلکس ها در هر مکان و فروشگاهی در دسترس هستند و بسیاری از افراد با تنها یک بار استفاده از این کیسه ها، آنها را دور می اندازند و هرگز تصور نمی کنند که در آستانه رقم زدن یک فاجعه زیست محیطی هستند، به همین خاطر است که بسیاری از کشورها استفاده از این کیسه ها را ممنوع یا مالیات های سنگینی برای استفاده کنندگان این کیسه ها وضع کردند، بخشی از برنامه های سازمان مدیریت پسماند به مناسبت روز بدون نایلون را شامل اجرای مانورهای فرهنگی، آموزش چهره به چهره و توزیع کیسه های پارچه ای بادوام در هایپر مارکت شهرستان رباط کریم است .
همچنین رعایت چند نکته همچون استفاده از کیسه های پارچه ای در هنگام خرید، استفاده مجدد از کیسه های پلاستیکی یا استفاده از کیسه های تجزیه پذیر آموزش به کودکان، قدم بزرگی در جهت حذف کیسه های پلاستیکی برداریم تا محیط زیستی که امانت است و به ما سپرده شده به عنوان میراثی برای آیندگان حفاظت شود.