بازدید نماینده محترم شهرستان رباط کریم و بهارستان از سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان

بازدید دکتر حسن نوروزی از مجموعه مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان

نوروزی: عملکرد خوب سازمان مدیریت پسماند قابل تقدیر است.بازدید دکتر حسن نوروزی از مجموعه مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستاندکتر حاج حسن نوروزی نماینده شهرستان رباط کریم و بهارستان ضمن بازدید از مدیریت پسماند دو شهرستان در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت و سند تدوین شده این مجموعه را که توسط کارشناسان مدیریت پسماند با مدیریت سیف اللهی به رشته تحریر درآمده و در استان تهران بی نظیر است را از نزدیک مشاهده و مطالعه کردند.

یک‌شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۰ ۰ نظر  بازدید

بازدید نماینده محترم شهرستان رباط کریم و بهارستان از سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستان رباط کریم و بهارستان:

نوروزی: عملکرد خوب سازمان مدیریت پسماند قابل تقدیر است.

بازدید دکتر حسن نوروزی از مجموعه مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم و بهارستان

دکتر حاج حسن نوروزی نماینده شهرستان رباط کریم و بهارستان ضمن بازدید از مدیریت پسماند دو شهرستان در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت و سند تدوین شده این مجموعه را که توسط کارشناسان مدیریت پسماند با مدیریت سیف اللهی به رشته تحریر درآمده و در استان تهران بی نظیر است را از نزدیک مشاهده و مطالعه کردند.

در جریان این بازدید دکتر نوروزی عملکرد مدیریت پسماند و سند برنامه تهیه شده توسط این مجموعه و کتاب های نوشته شده توسط سیف الهی مدیریت پسماند را در خصوص بحث زیست محیطی و پسماند را قابل تقدیر دانست.


دیدگاه خود را بیان کنید