جمع آوری پسماند خشک

جمع آوری پسماند خشک,دکتر تواهن,دکتر سیف الهی

افتتاحیه ناوگان جمع آوری کننده پسماند خشک شهرستان های رباط کریم و بهارستان


افتتاحیه ناوگان جمع آوری کننده پسماند خشک شهرستان های رباط کریم و بهارستان

با تلاش سازمان مدیریت پسماند شهرستان رباط کریم در روز شنبه مورخ 94/02/05 در شهرستان رباط کریم تجهیز کارگاه ناوگان جمع آوری شهرستانهای رباط کریم و بهارستان با حضور جناب آقای دکتر تواهن مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، جناب آقای مهندس بیگی فرماندار شهرستان رباط کریم و شهرداران محترم و مدیران محترم ادارات محیط زیست شهرستان های رباط کریم و بهارستان ، فرماندهان راهور و ناجا شهرستان های رباط کریم و بهارستان و همچنین رؤسای محترم ادارات شهرستان برگزار گردید.

با توجه به حجم روز افزون زباله و اهمیت طرح تفکیک پسماندهای خشک از تر جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و مخاطرات بهداشتی و گام برداشتن در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان مدیریت پسماند با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل بومی نسبت به تجهیز و بهره برداری از ناوگان جمع آوری پسماند خشک اقدام نموده است.

بهره برداری از این ناوگان به مناسبت روز زمین پاک از امروز آغاز گردیده است.