اولین لاگون تبخیری وحوضچه تصفیه شیرابه در مرکز دفن روزشور به بهره برداری رسید

0

0

اولین لاگون تبخیری وحوضچه تصفیه شیرابه در مرکز دفن روزشور به بهره برداری رسید

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۳۱ بازدید

اولین لاگون تبخیری وحوضچه تصفیه شیرابه در مرکز دفن روزشور به بهره برداری رسید روزانه 800 تن پسماند شهری از شهرستانهای رباط کریم وبهارستان به مرکز دفن رودشور منتقل میگردد. اگراین میزان پسمانددر زمین بصورت غیربهداشتی دفن گردد ، آلودگیهای حاصل از آن میتواند انواع بیماریهای واگیر و غیر واگیر را در سطح منطقه منتشر نماید . پیامد عملیات دفن پسماندها در لندفیلها تولیدشیرابه بوده که نشت آنها به لایه های زیرین منجربه آلودگی آبهای زیرزمینی گردیده که به دلیل آلودگی زیاد ناشی از ترکیبات و مواد سمی که در آن وجود دارد یا در واکنش با مواد دیگر موجود در طبیعت به وجود می آید، اثرات نامطلوب فراوانی بر سلامت انسان و محیط زیست می گذارد. با این که توده های انبوه زباله های شهری در فاصله ای دور از منطقه مسکونی تخلیه می شوند ولی با نفوذ شیرابه ها به آب های سطحی یا زیرزمینی و در نتیجه آلوده کردن یا تغییر دادن کیفیت آب ها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بدن انسان ها و جانوران راه پیدا می کنند. نفوذ شیرابه ناشی از زباله ‏های دفن شده به طور غیر اصولی به آب‌ های زیرزمینی سبب آلودگی آب چشمه ها، چاه‏ ها و ذخایر آبی مجاور محل دفن زباله می‌شود. همچنین شیرابه‌ های ناشی از دفنگاه زباله‌ها از عوامل آلوده سازی تالاب ها، دریاچه ها و دریاها به شمار می‌روند که از طریق رودخانه های سطحی و زیرزمینی به این آب ها راه پیدا می کنند. انواع آلاینده های آلی و معدنی، فلزات سنگین و آلاینده های شیمیایی خطرناک ممکن است در شیرابه محل های دفن وجود داشته باشند.آلاینده های ناشی از شیرابه ها با نفوذ به آب‌ های سطحی می ‌توانند موجب عدم کارایی این منابع، از بین رفتن جانوران آبزی، اختلال در کار اکوسیستم آبی و انتشار انواع بیماری‌ ها شوند. لذا از آنجائیکه سازمان مدیریت پسماندهای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان ، کاهش مخاطرات زیست محیطی و حفظ سلامت و بهداشت شهروندان را وظیفه خودمیداند ، علیرغم مشکلات عدیده سازمانی و برون سازمانی در چندسال گذشته موفق گردیده است بخش اعظمی ازاین پسماندها را بصورت بهداشتی دفن نموده و با استفاده از عایق بندی طبیعی لایه های زیرین در ترانشه ها ، شیرابه های تولیدی را مدیریت و کنترل نماید . درهمین راستا پروژه لاگون تبخیری نیز بمنظور مدیریت وکنترل شیرابه های تولیدی به موازات آن اجرا گردیده است که تمامی شیرابه های حاصل از انباشت پسماندها در ترانشه به حوضچه تبخیر منتقل و با استفاده از سیستم هوادهی تبخیر میگردد. این پروژه که برای اولین بار دراستان تهران به مرحله اجرا رسیده است با حضور بخش خصوصی و بهره گیری از متخصصان وکارشناسان زبده محیط زیستی اجرا گردیده و توسعه آن در برنامه توسعه سال آتی واقع خواهدشد. لازم بذکراست اولین نیروگاه زباله سوز 1000 تنی ایران نیز درراستای فعالیتهای تبیین شده حفاظت از محیط زیست دولت تدبیر وامید توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرستانهای رباط کریم وبهارستان درحال انعقادمی باشد .
دیدگاه خود را بیان کنید