عایق بندی با استفاده مواد عالی جاذب بصورت پایلوت جهت جلوگیری از تولید شیرابه

0

0

عایق بندی با استفاده مواد عالی جاذب بصورت پایلوت جهت جلوگیری از تولید شیرابه

یک‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۶۴ بازدید

حاصل تغییرات بیولوژیکی،شیمیائی و فیزیکی مواد زائد وارد شده به درون خاکچال،تولید شیرابه و بیو گاز می باشد.شیرابه مایعی است که توسط مواد آلی یا معدنی محلول یا معلق موجود دو فاز جامد محل دفع غنی شده و از داخل زباله به بیرون نشت نماید.زمانی که میزان رطوبت زباله از ظرفیت میدانی زباله فراتر رود،رطوبت اضافی به صورت شیرابه آزاد می گردد.بررسی انجام شده در مرکز دفع پسماند شهرستان های رباط کریم و بهارستان نشان داد که مواد آلی موجود در شیرابه نسبت به سایر کشورها بیشتر است.نسبت COD به BOD 5 که نشان دهنده تجزیه پذیری بیولوژیکی مواد آلی می باشد،در شیرابه محل دفع و سالنهای دریافت و تخمیر نشان دهنده موثر بودن استفاده از روشهای تصفیه بیولوژیکی برای شیرابه است.ولی غلظت فلزات سنگین در این شیرابه در حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست است.برای تحقیقات بعمل آمده و نتایج آزمایشات صورت گرفته برای اولین بار پایلوت استفاده از مواد عالی جاذب لایه بندی عایق در خاک در این مرکز دفع در دستور کار قرار گرفت.با استفاده از این مواد علاوه بر جذب 99% شیرابه از نفوذ شیرابه و عناصر سنگین به لایه های زیر زمینی جلو گیری بعمل می آید.

گزارش تصویری:

دیدگاه خود را بیان کنید