جلسه بازبینی و ارائه پیشنهادات بر قانون مدیریت پسماند

0

0

جلسه بازبینی و ارائه پیشنهادات بر قانون مدیریت پسماند

یک‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۳۶۹ بازدید

جلسه بازبینی و ارائه پیشنهادات بر قانون مدیریت پسماند در تاریخ سیزدهم مرداد ماه با حضوربرخی از مدیران ارشد سازمان های مدیریت پسماند استان تهران در سازمان مدیریت پسماند شهرستانهای رباط کریم و بهارستان برگذار گردید. قانون مدیریت پسماند درسال 1383 توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردید و به مدیران اجرایی ابلاغ گردید. با توجه به تغییرات زیست محیطی موجود ، شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم در جامعه،تحولات چشمگیر درتکنولوژی ،تغییردرالگوی مصرف شهروندان و ازهمه مهمتر رویکردنوین مدیریت شهری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و پیشنهاداتی به استانداری تهران جهت اعمال درقانون مذکور ارائه شد.

دیدگاه خود را بیان کنید