آموزش

آموزش مدیریت مواد زائد جامد شهری آشنایی با منابع آلودگی محیط زیست روشهای جلب مشارکت شهروندان در کاهش و جمع آوری مواد زائد

به وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستانهای رباط کریم و بهارستان خوش آمدید