دومین جلسه مشارکت مردمی با رویکرد تفکیک از مبداء

دومین جلسه مشارکت مردمی با رویکرد تفکیک از مبداء

دومین جلسه مشارکت مردمی با رویکرد تفکیک از مبداء


دومین جلسه مشارکت مردمی با رویکرد تفکیک از مبداء

در مورخ پنجشنبه یازدهم دیماه 1393 دومین جلسه مشارکت مردمی با رویکرد تفکیک از مبداء با ذکر آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید و در ابتدا سرکار خانم صابری با ارائه پاور پوینت مجموعه فعالیت های صورت گرفته در امر آموزش اقشار جامعه در خصوص فرهنگ سازی مدیریت پسماندهای خانگی در تهران پرداخته و پس از آن فراخوان مسابقه کاردستی های بازیافتی با عنوان پیک بازیافت در هفته اول اسفندماه بررسی و در نهایت مدعوین به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص شروع نحوه آموزش در شهرستان رباط کریم پرداختند.

مدعوین :

سرکار خانم زعیم دبیر انجمن آوای مهر هستیا

جناب آقای ارسنجانی مشاور و پژوهشگر اجتماعی

جناب آقای علی بلندی دبیر انجمن چیستا

جناب آقای دریغ معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند