تاریخچه

سازمان پسماند رباط کریم

به وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستانهای رباط کریم و بهارستان خوش آمدید


سازمان مديريت پسماند شهرداريهاي شهرستان رباط كريم در آذر ماه سال 1389 با همت و كوشش مسئولين محترم استاني و شهرستاني بعنوان اولين سازمان مديريت پسماند شهرستاني بصورت پايلوت در استان تهران و در شهر رباط كريم تاسيس گرديد.

اين سازمان داراي پنج سهام دار شامل شهرداريهاي رباط كريم - گلستان - نسيم شهر -نصير شهر و صالح شهر مي باشد.

اين سازمان ، مديريت پسماند شهرداريهاي سهام دار را برعهده داشته وسه شهرستان رباط كريم ، بهارستان و اسلامشهر را با تمامي شهرك هاي مسكوني و صنعتي و همچنين شهر جديد پرند را تحت پوشش دارد و روزانه حدوداً بين 750 الي 800 تن زباله را مديريت مي نمايد.