جمع آوری درب بطری

کمپین جمع آوری درب بطریها,خیریه

جمع آوری درب بطریها و زائدات پلاستیک کم حجم جهت کمک به کم توانان و ناتوانان جسمی و بیماران


آلودگیهای حاصله از مواد زائد نه تنها بر محیط زیست اثر می گذارد بلکه بر سلامت و بهداشت انسانها نیز تأثیر بسیار زیادی دارد.

از جمله آلودگی های دنیای امروز اثرات سوء انواع پلاستیک با ساختار های متفاوت در خاک و آب است که منجر به بروز آلودگی های شیمیایی و فیزیکی می شود و در نهایت سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد.

سازمان مدیریت پسماند شهرستانهای رباط کریم و بهارستان درنظر دارد از طریق تشکلهای مردمی و با مشارکت شهروندان شهرستانهای رباط کریم وبهارستان با جمع آوری درهای بطریهای پلاستیکی ضمن حفاظت از محیط زیست به سلامت و بهداشت شهروندان کمک مؤثری نماید. لذا درصورت مشارکت در این طرح هم به محیط زیست و هم به بیماران و ناتوانان جسمی یاری خواهیم رساند.

باشد که حضور سبز شما را در اجرای این طرح داشته باشیم.

لازم به ذکر است که این سازمان این آمادگی را دارد تا نسبت به جمع آوری درهای بطریهای پلاستیکی اقدام نماید. لذا جهت تحویل درب های بطری بصورت دوره ای با این سازمان تماس حاصل نمائید تا نسبت به تحویل آن به سازمانهای مردم نهاد اقدام گردد.

شماره تماس : 56730063 - 56730064