سازمان مدیریت پسماند شهرداری های شهرستانهای رباط کریم و بهارستان

سامانه ثبت شکایات و پیشنهادات 

سامانه ثبت شکایات و پیشنهادات 

شهروند گرامی در این قسمت میتوانید شکایات و پیشنهادات خود را به اطلاع مدیران سازمان برسانید تا پیگیری شود.


Code Image